The methods I use in therapy

 

Somatic experiencing 

EMBODIED TRAUMA THERAPY

Olemme kaikki kokeneet traumaattisia tilanteita vähintäänkin lapsuudessamme. Lapsina meidän kykymme kohdata vaikeita tilanteita onkin äärettömän pieni, koska biologisesti olemme avuttomia ja täysin riippuvaisia huolenpitäjistämme. Osa meistä kokee myös isompia traumoja elämänsä aikana. Trauman määritelmä on se, että jokin tapahtuma on liikaa, tapahtuu liian aikaisin tai liian nopeasti. Traumakokemus jää erilliseksi sekä kehossamme että mielessämme ja kokemuksen ytimessä on valtava erillisyyden kokemus. Vastalääkkeenä traumalle toimiikin nimenomaan yhteyden tuominen kokemukseen, tilanteen muistelemisen annosteleminen hyvin vähän kerrallaan sekä terapeuttisen tilanteen hidastaminen hyvin hyvin paljon. Tuolla reseptillä toimii Somatic experiencing-traumaterapia ja sen hienovarainen ja rakkaudellinen tunnelma on kokemisen arvoinen. Trauman eheytymisen prosessissa ihmisen sisältä paljastuu aivan uusia voimavaroja ja syvempää ymmärrystä tapahtuneesta.


Family constellation

OVER-GENERATIONAL UNDERSTANDING OF THE PRESENT Perhekonstellaation avulla lisäät tietoisuuttasi omien haasteidesi syvistä menneisyyden juurista. Todella usein toistamme huomaamattamme energereettisesti vanhempiemme tai muiden ennen meitä olleiden sukulaistemme tunnetaakkoja ja -kokemuksia. Perhekonstellaatio menetelmänä tuo näkyväksi elämässäsi olevat systeemiset lainalaisuudet - ja ne kohdat, joissa inhimillisistä rajoittuneisuudesta johtuen joku tai jotkut ovat koettaneet elää näiden lainalaisuuksien vastaisesti osana omaa selvittymisstrategiaa. Tämä kaikki saattaa kuulostaa utopistiselta, mutta perhekonstellaatio onkin jotain mitä kannattaa ennen kaikkea kokea eikä niinkään ymmärtää intellektuaalisesti. Perhekonstellaation eheyttävä voima on näkynyt omassa ja monien muiden elämässä hyvin käytännönläheisesti parantaen vaikeita ihmissuhteita.


Systeemic couching

SELKEYTTÄ UUSIO- JA EROPERHEISIIN

Eron jälkeen on monilla vaikea löytää omaa paikkaa uusioperheissä tai ex-kumppanin uudet kuviot saattavat herättää uhan tunnetta. Yhdessä rauhassa istuen voimme selkeyttää perheesi tilannetta ja kirkastaa kunkin oma paikka systeemissä. Sen kautta monet turhat selkkaukset voivat jäädä pois, kun menneisyys kohdataan arvostaen ja uuteen voidaan jälleen suhtautua uteliaisuudella. 

Tunnekeskeinen pariterapia

KOHTI TURVALLISTA TUNNEYHTEYTTÄ

Tieteellisesti vaikuttavaksi havaittu kiintymyssuhdeteoriaan perustuva menetelmä palauttamaan tai luomaan sinun ja kumppanisi välille turvallista tunneyhteyttä. Usein arjessamme toistamme samoja riidan kaavoja, joissa toinen on välttelevämpi ja toinen tarketuvampi, tilanteesta riippuen. Tunnekeskeinen pariterapiaprosessi vaatii yleensä noin 10-20 käyntikertaa, sillä prosessin aikana tehdään huolellista työtä, jossa päästään tutustumaan pinnan alla oleviin tunteisiin ja kohtaamaan kumppani sillä tasolla. Lisäksi prosessin aikana eheytetään suhteessa olevia menneisyyde haavoja, jotka nousevan usein esiin riidan keskellä.  Kun turvallinen tunneyhteys on syntynyt parin välillä, arjen ongelmat on helppo ratkoa ja pari voi keskittyä luomaan hyviä kokemuksia välilleen. 

Sydämellä Mariel - sinun puolellasi